Współczesny świat bardzo dynamicznie rozwija się zarówno gospodarczo, jak i technologicznie. Tak szybko następujące i prężne zmiany powodują, że rośnie również zapotrzebowanie na energię elektryczną. Obecnie w naszym kraju najwięcej energii pochodzi z paliw konwencjonalnych, czyli węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego i ropy naftowej.

Niestety wykorzystywanie tych źródeł energii jest niekorzystne dla środowiska naturalnego. W przypadku węgla sam proces jego wydobycia wiąże się z dużym niebezpieczeństwem oraz jest nieopłacalny, ponieważ większość pokładów tego surowca znajduje się bardzo głęboko pod ziemią. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, które jest uzasadnione zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia jest inwestowanie w odnawialne źródła energii, które są w dzisiejszych czasach podstawowym elementem zrównoważonego rozwoju.

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to takie źródła, których wykorzystywanie nawet na masową skalę nie powoduje powstania żadnych deficytów. Ich zasoby odnawiają się bowiem w krótkim czasie. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy: słońce, wiatr, płynącą wodę (rzeki, pływy i fale morskie), biomasę, biogaz, biopłyny oraz energię jądrową. Źródła energii, które były i są nadal tradycyjnie przez nas wykorzystywane (ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny), są nieodnawialne, ponieważ ich zasoby nie odtwarzają się wcale albo dzieje się to w bardzo wolnym tempie.

Czy na instalacjach fotowoltaicznych można zarobić?

W obecnej sytuacji inwestycja w instalacje fotowoltaiczne jest wysoce opłacalna. Na tego typu rozwiązaniu zarabiają wszystkie strony zaangażowane w ten układ. Korzysta na nim zarówno konsument, jak i sieci energetyczne. Konsument, który zdecyduje się na zainwestowanie w taką instalację np. na dachu własnego domu, może korzystać z systemu bilansowania, czyli może magazynować energię w sieci. Nadwyżka wyprodukowanej przez niego energii, której nie może wykorzystać we własnym gospodarstwie, trafia do sieci, skąd może ją odebrać w postaci upustu na energię pobraną od operatora. Na rozliczenie takiej nadwyżki konsument ma 365 dni od chwili, kiedy energia ta trafiła do sieci. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne w okresie zimowym i wieczorami. Wtedy konsument może odebrać 70 do 80% wysłanej do sieci energii. Na dzień dzisiejszy szacowany okres zwrotu kosztów poniesionych w związku z założeniem instalacji fotowoltaicznej to około 7 lat. Własna instalacja fotowoltaiczna umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby, a także magazynowanie jej i odsprzedawanie do sieci energetycznej.

Podstawową zaletą posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej jest oczywiście odczuwalne zredukowanie rachunków za prąd. Dodatkowo cześć kosztów poniesionych w związku z zakupem i montażem takiej instalacji można odliczyć sobie od podstawy opodatkowania w ramach rocznego rozliczenia PIT. Aby obniżyć koszt zakupu systemu fotowoltaicznego, można również skorzystać z rządowego programu „Mój Prąd”, dzięki któremu konsument może dostać dofinansowanie do 5 tys. zł. Wielkim atutem energii pozyskiwanej ze słońca jest jej czystość rozumiana nie tylko w kontekście ochrony środowiska, ale także jako energia o wzorcowych parametrach. Właściciel systemu fotowoltaicznego otrzymuje więc energię, która nie jest zanieczyszczona przez żadne zakłócenia z sieci i infrastruktury energetycznej. Dzięki temu wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w domu będą miały zapewnioną o wiele dłuższą żywotność, co bezpośrednio przekłada się na dodatkowe oszczędności.

EkoEnergia