„Mój Prąd”

 

Program „Mój Prąd” obejmuje dotacje do fotowoltaiki, czyli bezzwrotną pomoc finansową przy zakupie kolektorów słonecznych. Beneficjentami programu „Mój Prąd” są osoby fizyczne, które chcą wytwarzać energię elektryczną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Kwota dofinansowania w tym programie wynosi 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Alternatywą dla „Mojego Prądu” może być program „Czyste Powietrze”, który przewiduje dotacje do instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-20 kW. Wartość dopłaty i w tym przypadku ma wynosić połowę kosztów instalacji solarnej z górnym limitem 5 tys. zł. Udział w nim wymaga jednak od beneficjenta dodatkowego wkładu własnego w postaci inwestycji w wymianę źródła ciepła niespełniającego norm ekologicznych. Program ten nie obejmie zatem osób, które nie zamierzają wymienić pieca w domu ani właścicieli nowopowstających budynków.