Dbanie o środowisko naturalne jest w obecnym świecie bardzo ważne. Wszystko, co robimy, aby pomóc naturze, zyskuje na znaczeniu.

Czym są odnawialne źródła energii?

Walka ze zmianami klimatu jest jednym z ważniejszych zadań, którym obecnie zajmuje się Unia Europejska. W kierunku zmian na lepsze i bardziej przyjazne środowisku idzie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Należą do nich, promieniowanie słoneczne, wiatr, energia geotermalna oraz energia pochodząca z przepływu wody. Energia ze słońca stanowi doskonały sposób na produkcję prądu i ciepła. W pierwszym obszarze polityki znajdują się przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne. Dzięki zastosowaniu elementów solarnych firmy Eko Energia będziemy mieli możliwość pozyskiwania energii w ekologiczny sposób. Z kolei energia wiatrowa pozyskiwana jest za pomocą specjalistycznych turbin, które wprowadzane są w ruch za pośrednictwem wiatru. W energii wodnej rolę wiatru zastępuje woda. Natomiast w przypadku energii geotermalnej prąd elektryczny wytwarzany jest z energii cieplnej ziemi.

Jakie są zalety odnawialnych źródeł energii?

Zmiany klimatu, a w dłuższej perspektywie możliwość wystąpienia katastrofy klimatycznej, wymuszają inwestowanie w bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne źródła energii. Dotychczas wszyscy korzystali z nieodnawialnych źródeł energii. Podstawą do pozyskiwania prądu i ciepła był węgiel, ropa czy gaz ziemny. Ich zużycie z czasem stawało się coraz kosztowniejsze i obciążające dla gospodarki. Stosowanie tych surowców okazało się także coraz bardziej szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Unia Europejska jako główny cel stawia na zmniejszenie importu paliw kopalnych i pomoc gospodarstwom domowym w generowaniu własnej zielonej energii. Zasoby z odnawialnych źródeł energii są bardzo duże, nie wyczerpują się w szybkim tempie i szybko się odbudowują, a ponadto nie szkodzą przyrodzie.

EkoEnergia