Z roku na rok odnawialne źródła energii stają się coraz popularniejsze. To zdecydowanie dobra wiadomość, ponieważ złoża surowców takich jak węgiel czy gaz nie są niewyczerpalne i kiedyś konieczne stanie się przejście na inne sposoby uzyskiwania prądu. Obecnie jednym z powszechniejszych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej jest instalowanie systemów fotowoltaicznych, a więc takich, które wytwarzają energię elektryczną wskutek aktywności słońca. Posiadają one specjalną budowę, która umożliwia działanie w celu produkcji prądu. Jednymi z części składających się na tego typu system są ogniwa fotowoltaiczne.

Czym są ogniwa fotowoltaiczne?

Ogniwa fotowoltaiczne są elementami półprzewodnikowymi, które odgrywają niezwykle istotną rolę w przetwarzaniu promieniowania słonecznego na energię elektryczną. To jedne z najważniejszych komponentów modułów fotowoltaicznych. Składają się one ze specyficznych części, spośród których każda posiada bardzo ważną funkcję.

Podstawą budowy ogniwa fotowoltaicznego jest płytka krzemowa. Posiada ona dwie powierzchnie – górną i dolną – które służą różnym celom. Jeśli chodzi o górną powierzchnię ogniwa fotowoltaicznego, to umieszczone są na niej elektrody ujemne, zwane także zbierającymi, które mają postać siatki. Natomiast dolna powierzchnia posiada elektrody dodatnie, inaczej określane przenoszącymi. Mają one kształt metalowej płytki. Te dwie powierzchnie, które odpowiadają za różne funkcje, dzieli charakterystyczny element, jakim jest półprzewodnikowe złącze.

Tak zbudowane ogniwa fotowoltaiczne ulegają łączeniu – zarówno szeregowemu, jak i równoległemu. Ich nagromadzenie tworzy całość, jaką jest panel fotowoltaiczny. Jeśli chodzi o wielkość, to powierzchnia fotoogniw może się bardzo wahać. Jest w stanie osiągać zarówno rozmiary rzędu 4×4 cm, jak i 15×15 cm (to dolna i górna granica). Najmniejsze ogniwa elektryczne generują prąd o mocy mniej więcej 1 W. Największe mogą się natomiast poszczycić siedmiokrotnie większymi osiągami.

EkoEnergia